رفتن به محتوا

چک لیست اولین پروژه

شروع یک پروژه جدید ممکن است هم به اندازه‌ای هیجان‌انگیز و هم چالش برانگیز باشد. با آماده‌سازی و هدایت مناسب، پروژه شما برای موفقیت آماده است. چک لیست اولین پروژه ScrewFast طراحی شده است تا یک رویکرد واضح و ساختارمند را برای اطمینان از آمادگی خود در هر مرحله ارائه دهد.

آماده‌سازی پروژه

دامنه و اهداف

  • اطمینان از وضوح دامنه پروژه، خروجی‌ها و نتایج مورد نظر
  • تعریف اهداف روشن و شاخص‌های موفقیت برای اتمام پروژه

ابزارها و تجهیزات

  • تهیه لیستی از تمامی ابزارها و تجهیزات مورد نیاز ScrewFast
  • بررسی دسترسی و شرایط موجودی قبل از شروع

مرتب‌سازی خدمات

  • در صورت نیاز به تخصص یا نیروی انسانی اضافی، برنامه‌ریزی خدمات ساخت و ساز ScrewFast را به صورت پیشگامانه انجام دهید
  • ابهامات توافق‌نامه‌های سطح خدمات و زمانبندی را با نماینده ScrewFast خود روشن کنید

اجرای پروژه

فاز اولیه

  1. سایت پروژه را براساس راهنمای تنظیم ScrewFast راه‌اندازی کنید

  2. یک جلسه اولیه تیم برگزار کنید تا در مورد اهداف پروژه و روش‌های ScrewFast هماهنگ شوید

  3. نقاط کنترل و مراحل مهم پروژه را برای ارزیابی منظم تعیین کنید

منابع اضافی